Science is a social enterprise (A note on Karl Popper’s theory of science)

The following is an essay written in response to an exam question in a course titled ”Social Studies of Science”. The question: ”Is it necessary to employ a social scientific approach for understanding and explaining the development and content of science? If so, why?” I will in this paper answer the question with a restricted and qualified ”yes”. The reasons for the affirmative answer, as well as the reasons for the qualifications to that answer, will be supplied from Karl Popper’s philosophy of science. My general view is that the social aspects of Popper’s theory are often neglected, and that … Fortsätt läsa Science is a social enterprise (A note on Karl Popper’s theory of science)

Popper vs Heclo: Thinking institutionally, rationally

I det föregående inlägget refererade jag Hugh Heclo’s idéer om vikten av institutioner. Han argumenterar för behovet av att tänka institutionellt. Detta tänkande ställer Heclo i motsats till ”kritiskt” tänkande, det tänkande som ifrågasätter, vrider och vänder på allt. Heclos poäng är att det sociala livet  är beroende av vi inte ständigt är beredda att ändra och kullkasta institutioner och vanor, utan tvärtom att det finns ett värde i ”internalizing norms to the point of habitual practice”. Personligen anser jag att Heclo har en del poänger. Likväl är det helt orimligt att avvisa det kritiska förhållningssättet i relation till institutioner. … Fortsätt läsa Popper vs Heclo: Thinking institutionally, rationally

Toleransparadoxen

Annika Ström-Melin har idag en ledare som tar upp Ian Burumas nya bok, som i sin tur tar upp Tocqueville och Popper. Boken har tidigare recenserats i DN och då skrev jag en liten kommentar om Tocqueville och islam. Men nu: Popper och toleransparadoxen. Ström-Melin: Denna paradox beskrivs bäst av Karl Popper i boken ”Det öppna samhället och dess fiender” från 1945. Poppers ord känns förfärande aktuella: ”Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med … Fortsätt läsa Toleransparadoxen

J.S. Mill om Tocquevilles metod

I vintras skrev jag några inlägg om två nya Tocqueville-böcker: Richard Swedbergs Tocqueville’s Political Economy samt Jon Elsters Alexis de Tocqueville – the First Social Scientist. Som ett litet sidoprojekt i sommar ska jag försöka recensera dessa böcker ordentligt. En intressant ingång till en recension av Swedbergs bok (inlägg här) tror jag kan vara Raymond Arons anmärkningar om Tocqueville och Marx. I mitt inlägg om Elsters bok nämnde jag John Stuart Mills uppskattning av Tocquevilles metod, och att denna koppling kunde vara en lämplig ingång till en recension av Elsters bok. Kopplingen mellan Mill och Tocqueville upptäckte jag för några … Fortsätt läsa J.S. Mill om Tocquevilles metod

Beatrice Ask och ”the liberalism of fear”

Det känns befogat med en liten kommentar kring Beatrice Ask. I mina ögon kan hennes uttalande knappast avskrivas som en mindre fadäs, ett olyckligt ordval eller så. Det här är, till skillnad från många andra ”skandaler”, på allvar. För att förklara vikten av frågan, vilket i och för sig knappast behövs, så tänkte jag komplettera mina anteckningar om realism. Den form av liberalism, framförallt såsom den framkommer hos Bernard Williams, som jag redogjorde för där pekade ut två olika sätt som en stat kan mista sin legitimitet på: nämligen ”misuse of its powers or its failure to curb people’s use … Fortsätt läsa Beatrice Ask och ”the liberalism of fear”

Totalitära staters undermåliga information om resultaten av dess beslut

Igår var jag som sagt på Kristian Gerners föredrag ”Karl Poppers filosofi och kommunistsystemets kollaps” på Filosoficirkeln. Måste säga att jag blev lite besviken: det var för lite filosofi. Gerner pratade mest om hur Poppers idéer om reformism och öppet samhälle influerade politiska aktörer i Öst, inte minst genom George Soros arbete. Jag hade hoppats på något mer i stil av en popperiansk analys av faktorerna bakom kommunismens kollaps. Exempelvis som ett resultat av den informationsbrist som uppkommer i en planekonomi (där all den information som ges av marknadens prismekanismen saknas) och där fri debatt inte tillåts. Enligt Popper får … Fortsätt läsa Totalitära staters undermåliga information om resultaten av dess beslut