En diskussion om Vilks med min flickvän gav mig känslan av att hon saknade en del av bakgrunden. Lätt ordnat: nu har jag skrivit ut ett exemplar av Kenan Maliks essä ”How to become a real Muslim”.

Lena Andersson skriver idag bland annat om Foucault och halal-hippiens paradox. För att förstå varför Foucault stödde en revolution som ströp samtliga värden han höll för riktiga i det egna samhället tvingas man till antagandet att det handlade om något annat än Iran och iranierna; nämligen om en strid mot upplysningens värdeliberala tankehegemoni i den […]