Den ytliga liberala människosynen — och det totalitära alternativet.

Artikeln ‘The Silence in Russian Culture’ publicerades i Foreign Affairs 1957. Isaiah Berlin beskriver där bland annat den intellektuella bakgrunden till den sovjetiska totalitarianismen. Over a century ago Russian critics denounced European civilization for its lack of understanding. It seemed to them characteristic of the morally desiccated, limited thinkers of the West to maintain that human activities were not all necessarily interconnected with each other – that what a man did as a writer was one thing and what he did as a citizen was another; that a man might be a good chemist and yet maltreat his family or … Fortsätt läsa Den ytliga liberala människosynen — och det totalitära alternativet.

Isaiah Berlin och upplysningen

En god vän har uppmärksammat mig på att en understreckare häromdagen framförde en märklig synpunkt på Isaiah Berlin. En skribent vid namn Clas Johan Gardell skriver om en bok av Zeev Sternhell under titeln ‘Motupplysningen lade grunden för fascismen‘. Sternhell följer den intellektuella produktionen från Vico till vår tids religiösa fundamentalister och placerar många tänkare på kontraupplysningens parnass. [. . .] Kalla krigets totalitarism-teoretiker, som Jakob Talmon och den brittiske filosofen Isaiah Berlin på 1950- talet, fördömde upplysningsfilosofin och hävdade att Rousseaus och Voltaires tankar var ansvariga för den ryska revolutionen och det stalinistiska skräckväldet. I en intervju 1990, när … Fortsätt läsa Isaiah Berlin och upplysningen

Garton Ash om 1989

Timothy Garton Ash i The New York Review of Books: Every writer on 1989 wrestles with an almost unavoidable human proclivity that psychologists have christened ”hindsight bias”—the tendency, that is, to regard actual historical outcomes as more probable than alternatives that seemed real at the time (for example, a Tiananmen-style crackdown in Central Europe). What actually happened looks as if it somehow had to happen. Henri Bergson talked of ”the illusions of retrospective determinism.” Explanations are then offered for what happened. As one scholar commented a few years after 1989: no one foresaw this, but everyone could explain it afterward. … Fortsätt läsa Garton Ash om 1989

Isaiah Berlin om kommunistpartier (1936)

Isaiah Berlin, Flourishing. Letters 1928—1946, Chatto & Windus, London, 2004, s. 167. Brev till Stephen Spender, 25 april 1936. News […] that you have joined the C.P. seems to me to alter nothing. You are quite right about it in England. On the continent, where in any case there was a tradition of government persecution, revolutionary parties automatically were conspiratorial, met abroad, talked about nothing save tactics & revolution, had no time for life or art, & were like Lenin so to speak. In England where this is not so, the C.P., is as you say, neo-liberal. It is a … Fortsätt läsa Isaiah Berlin om kommunistpartier (1936)

Uppgörelser med Kambodja-vänstern

Apropå Peter Wolodarskis text om Kambodja i dagens DN. Boken Marxismens filosofi (Symposion, 2007) handlar om uppgörelser med det förflutna (Medverkar gör Sven-Eric Liedman, Invar Johansson, Svante Nordin och Stefan Jonsson). Till största delen sker det på ett teoretiskt plan, men verkligt lärorik blir boken när man får inblick i vilka teoretiska tankar som ledde fram eller ursäktade praktiska galenskaper. Ingvar Johansson bekänner i slutdiskussionen: Jag blev socialist i full vetskap om vad Stalin ställt till med. Jag blev kommunist i ganska så stor vetskap om hur det stod till i Östeuropa med odemokratiska metoder och liknande. Jag såg det … Fortsätt läsa Uppgörelser med Kambodja-vänstern