Är det inte smått motsägelsefullt att, som nu angående Anna Odell-fallet, tycka att konsten ska vara olydig, uppkäftig, provocerande, bryta mot normer och bryta mot lagar – och på dessa grunder tycka att Odell borde frikännas? Straffrättsligt befriade konstnärer. Hur revolutionärt vore det? Hävdar man däremot att konsten ska våga bryta mot lagar men också […]