Tanken var att jag under hösten skulle använda bloggen som ett forum för små reflektioner under avhandlingsarbetet. Men jag har tvekat. Det händer ju titt som tätt att jag spinner i gång och resonerar i en fråga, bara för att upptäcka ett par dagar senare att utgångspunkten varit felaktig eller att jag har missat att […]

En artikel i dagens Sydsvenskan handlar om arbetsmiljön på Malmös biografer. Ett problem är att biljettvärdarna utsätt för allvarliga hot när de försöker upprätthålla ordningsreglerna, särskilt 15-års-gränsen på vissa filmer. Denna lilla nyhet fick mig att bläddra i Ernest Gellners Plough, Sword and Book, för jag minns att han där använder just biografvärdar som ett exempel […]