Lewins debattartikel i dagens DN känns suspekt. Det beror, tror jag, på att han försöker utnyttja, snarare än klargöra, det faktum att de reformer som skulle demokratisera EU på samma gång gör EU överstatligt. Både att avskaffa kravet på enhällighet i ministerrådet samt överföringen av makt till parlamentet har dessa dubbla effekter. Detta utnyttjar Lewin […]