Anti-demokraten Andersson

En sak som konfunderar mig är att ingen, vad jag vet, har gjort en grundlig genomgång av Lena Anderssons syn på demokrati. Trots att hon är en av de mest framträdande politiska skribenterna i landet tycks det undgått de flesta att hon konsekvent talar nedsättande om ”rösträttsdemokratin”, att hon omdefinierar demokrati till att betyda något helt annat, och att hon förespråkar ett verkligt minimalt utrymme för vanligt demokratiskt beslutsfattande. Jag vet inte om någon annan politisk skribent inom etablerade medier har lika tydliga odemokratiska eller rent av anti-demokratiska drag i sitt tänkande. Den traditionella betydelsen av termen ”liberal demokrati” är … Fortsätt läsa Anti-demokraten Andersson

David Millers distinktion mellan individualistiska och sociologiska liberaler

Jag tänkte bli bättre på att vara mer publik i min forskning, och börjar nu åter publicera små läsanteckning och andra små textstycken. Slutprodukten är trots allt ganska avlägsen i tiden… Och kanske finns det ett värde att delge andra en del av vad jag läser och tänker, utan alltför höga krav på systematik och finslipad text. Frågorna är ju fortsatt högaktuella, och kan jag med bidra med att stimulera andras funderingar och referera till intressant akademisk litteratur så är det såklart positivt. Först ut en intressant indelning hämtad från David Miller. En av de mest grundläggande frågorna i debatten … Fortsätt läsa David Millers distinktion mellan individualistiska och sociologiska liberaler

David Hume and contemporary realism in political theory

Below is the abstract and list of references of my MA thesis in political science. The full article can be downloaded here. Abstract Proponents of the recent movement of realism in political theory have expressed dissatisfaction with the typically Kantian and ideal theoretical assumptions that guide much political and normative theorizing. In this paper it is proposed that these realist theorists could find support for their critique of the Kantian legacy, as well as building blocks for a realist alternative, by drawing on the moral and political thought of David Hume. The paper constitutes a reading of Hume’s writings with the … Fortsätt läsa David Hume and contemporary realism in political theory

Tony Judt om Raymond Aron

In Tony Judts bok The Burden of Responsibility kan man finna några passager som kärnfullt beskriver Raymond Aron och det slags liberalism som han var närmast ensam om att torgföra i det samtida radikala Frankrike. Ever since his student years in Germany, Aron was absorbed with, perhaps even obsessed by, the fragility of liberal polities and the threat of anarchy and despotism. This marked his writings in away that nothing about his comfortable childhood and youth could have predicted, and it sets him apart from almost every other French intellectual of his generation. […]   The link in Aron’s thought between political … Fortsätt läsa Tony Judt om Raymond Aron

Isaiah Berlin and the Liberal Dilemma of Education

Below is the introduction to my paper ‘Isaiah Berlin and the Liberal Dilemma of Education’ (unpublished). * * * * Liberal-democratic societies are often faced with a dilemma regarding educational policy. While inclined to proclaim individual autonomy and critical thinking to be vital educational aims in its public schools, and as necessary conditions for running private schools, liberal democracies often incorporate cultural or religious minorities that will feel threatened by such aims. These groups might claim that such an education threaten the values, perhaps even survival, of their community. Hence they might demand that, in the name of tolerance and … Fortsätt läsa Isaiah Berlin and the Liberal Dilemma of Education

Avslutningen på ‘Two Concepts of Liberty’ och ett brev om liberalismen

Här kommer ett citat ur ett brev Isaiah Berlin skrev den 30 december 1952. I think that what I am pleading for is really what used to be called Liberalism, i.e. a society in which the largest number of persons are allowed to pursue the largest number of ends as freely as possible, in which these ends are themselves criticised as little as possible and the fervour with which such ends are held is not required to be bolsterad up by some bogus rational och supernatural argument to prove the universal validity of the end. Everyone does, in fact, have … Fortsätt läsa Avslutningen på ‘Two Concepts of Liberty’ och ett brev om liberalismen