Foucault, Andersson, och Kenan Malik

Lena Andersson skriver idag bland annat om Foucault och halal-hippiens paradox. För att förstå varför Foucault stödde en revolution som ströp samtliga värden han höll för riktiga i det egna samhället tvingas man till antagandet att det handlade om något annat än Iran och iranierna; nämligen om en strid mot upplysningens värdeliberala tankehegemoni i den egna kultursfären. Och striden vanns. Successivt började individbaserade och universalistiska synsätt ersättas med gruppbaserade och kulturrelativism. Klass byttes mot etnicitet som analysverktyg. Men önskan om att upphöja andra kulturer och bli medveten om sin västliga självbelåtenhet formade sig samtidigt till en ängslig distansering, ett främmandegörande … Fortsätt läsa Foucault, Andersson, och Kenan Malik

Mångkulturalism och välfärdsstaten

Det har på sistone dykt upp flera rapporter och artiklar om frågor kring välfärdsstat, etnisk/kulturell mångfald och nivåer av tillit i samhället. (Andreas Bergh här, Niclas Berggren här och här.) En bok på temat  som jag kan rekommendera är Multiculturalism and the Welfare State (red. Will Kymlicka & Keith Banting). Bland andra medverkar David Miller (On Nationality, m fl.) med en kritisk genomgång av metodiken bakom de övriga studierna i volymen, och han ställer frågan huruvida de verkligen lyckas besvara den ursprungliga kritiken mot multikulturalismen, dvs att den urholkar (stödet för) välfärdsstaten. Jag skall kort redovisa hans huvudpoänger. Det går … Fortsätt läsa Mångkulturalism och välfärdsstaten