Marx extrema borgerlighet

Ernest Gellner gör en mycket fascinerande analys av Marx och marxismen: Karl Marx himself, be it noted, was the bourgeois to end all bourgeois. […]  [He] wanted to absolutize and universalize the work ethic, by finally separating work from any reward and turning it into an end in itself, the ultimate fulfilment: ”. . . […]

Tony Judt om Leszek Kolakowski

I det senaste numret av The New York Review of Books finns bland annat en runa över den politiska filosofen Leszek Kolakowski (1927–2009). Jag har bara läst ett par kortare texter av honom, men att döma av Tony Judts omdöme borde jag ta tag i Kolakowski på allvar. Extra intressant är att Judt som slutkläm […]

Uppgörelser med Kambodja-vänstern

Apropå Peter Wolodarskis text om Kambodja i dagens DN. Boken Marxismens filosofi (Symposion, 2007) handlar om uppgörelser med det förflutna (Medverkar gör Sven-Eric Liedman, Invar Johansson, Svante Nordin och Stefan Jonsson). Till största delen sker det på ett teoretiskt plan, men verkligt lärorik blir boken när man får inblick i vilka teoretiska tankar som ledde […]