Ernest Gellner gör en mycket fascinerande analys av Marx och marxismen: Karl Marx himself, be it noted, was the bourgeois to end all bourgeois. […]  [He] wanted to absolutize and universalize the work ethic, by finally separating work from any reward and turning it into an end in itself, the ultimate fulfilment: ”. . . […]

Apropå Peter Wolodarskis text om Kambodja i dagens DN. Boken Marxismens filosofi (Symposion, 2007) handlar om uppgörelser med det förflutna (Medverkar gör Sven-Eric Liedman, Invar Johansson, Svante Nordin och Stefan Jonsson). Till största delen sker det på ett teoretiskt plan, men verkligt lärorik blir boken när man får inblick i vilka teoretiska tankar som ledde […]