I en liten notis i DN Kultur idag så tar Lars Linder upp frågan om utskrivning av placebopreparat. Han gör den rimliga poängen att det på logiska (psykologiska) grunder finns skäl att tvivla på nyttan av denna företeelse, trots de vetenskapliga bevisen på placeboeffekter. Skälet är naturligtvis att placebo endast fungerar under förutsättning att patienten […]

Att begrunda: Suppose you have gone to gather wild strawberries, which are as rare and as difficult to find as they are delicious. You’re on a vacation in a region you don’t know very well, and you have hardly any preconceived ideas concerning the distribution of the secret and magic places that gave their name […]