Jag skrev i ett tidigare inlägg om två typer av tolerans. Här kommer ytterligare några rader, om än mycket repetition, kring ämnet. Det är dock ingen färdig text, bara en samling reflektioner och läsanteckningar. Kommentarer välkomnas varmt. I det föregående inlägget skiljde jag mellan tolerans som praktik och tolerans som attityd. Tolerans som praktik innebär […]

Eftersom jag på sistone varit inne på metafrågor om politisk teori, så tänkte jag citera Shklars beskrivning av Walzer: In all [of Michael Walzer’s] works there is beneath an admirable eclecticism a constant set of themes, above all the conviction that intellectuals are duty-bound to articulate the deepest beliefs and concerns of their fellow citizens, […]

Har just påbörjat Michael Walzers On Toleration (som jag borde ha läst för länge sedan). Apropå mitt tidigare inlägg om ”The Aims of Political Philosophy”: Sometimes, at least, and probably very often, the things we admire in a particular historical arrangement are functionally related to the things we fear or dislike. It is an example […]