Igår hade Sydsvenskan en artikel om problemen för combitransporterna, alltså godstransporter som involverar fler än ett trafikslag. I det här fallet gäller det lastbil/tåg, där godscontainrar färdas långväga på tåg för att därefter lastas över på lastbil. Den dåliga lönsamheten har nu gjort att CargoNet lägger ner verksamheten. Kombitrafik är en väldigt bra idé. Jag har […]

I min uppsats behandlar jag främst de teoretiska och filosofiska grundvalarna i Humes tänkande. Men hans essäer rymmer även många godbitar av analys och resonemang kring politiska frågor av mer praktiskt art. Exempelvis den mycket aktuella essän ‘Of Public Credit‘, där man hittar ett tjusigt försvar för det kloka i att lägga fast budgetregler och […]

Under mellandagarna läste jag boken Fishing in Utopia — Sweden and the Future that Disappeared av Andrew Brown. Mycket bra, men inte uppmuntrande. Boken fick Orwell-priset i England 2009. Här är ett stycke som anknyter till gårdagens inlägg: Even in the Seventies, hardly anyone in Sweden was more than three generations away from subsistence farming, […]

Raymond Aron, en relativ nykomling i min skara av intellektuella idoler, skriver följande angående artonhundratalets två främsta samhällstänkare. It would be easy to analyze the dialogue between Tocqueville and Marx that we have just sketched according to a sociological and so to speak Marxist method. One was an aristocrat, who rallied to democracy by reason […]

Richard Swedberg för i sin bok fram ett intressant exempel [s. 23–24] på den amerikanska entreprenörsandan och på hur ”ideas and moral feelings” förklarar ekonomiskt beteende, nämligen Tocquevilles förklaring av den amerikanska sjöfartens dominans. Detta sker i kapitlet ”Några betraktelser över orsakerna till Förenta staternas storhet som handelsmakt” mot slutet av den första volymen av […]