Marknadspriset som värdemätare

Igår hade Sydsvenskan en artikel om problemen för combitransporterna, alltså godstransporter som involverar fler än ett trafikslag. I det här fallet gäller det lastbil/tåg, där godscontainrar färdas långväga på tåg för att därefter lastas över på lastbil. Den dåliga lönsamheten har nu gjort att CargoNet lägger ner verksamheten. Kombitrafik är en väldigt bra idé. Jag har kört en del kombigods tidigare, framförallt åt bryggerier och grossister som säljer till Systembolaget. Med tanke på den vikt och de stora volymer det handlade om så skulle det ha känts väldigt korkat om godset hade åkt långväga på bil till vår terminal. Men det … Fortsätt läsa Marknadspriset som värdemätare

Hume om det kloka med budgetregler

I min uppsats behandlar jag främst de teoretiska och filosofiska grundvalarna i Humes tänkande. Men hans essäer rymmer även många godbitar av analys och resonemang kring politiska frågor av mer praktiskt art. Exempelvis den mycket aktuella essän ‘Of Public Credit‘, där man hittar ett tjusigt försvar för det kloka i att lägga fast budgetregler och begränsa politikernas möjlighet att skuldsätta staten. Man får aldrig glömma bort de starka incitament som gör att politiker ofta missköter sig på detta område (säg, startar två ofinansierade krig och samtidigt sänker skatterna). [Our] modern expedient, which has become very general, is to mortgage the … Fortsätt läsa Hume om det kloka med budgetregler

Välståndet undergräver sig självt?

Under mellandagarna läste jag boken Fishing in Utopia — Sweden and the Future that Disappeared av Andrew Brown. Mycket bra, men inte uppmuntrande. Boken fick Orwell-priset i England 2009. Här är ett stycke som anknyter till gårdagens inlägg: Even in the Seventies, hardly anyone in Sweden was more than three generations away from subsistence farming, so that the rich egalitarian country that I had moved to, and which all the outside world could see, was built by people who grew up with habits instilled by the poor and hierarchical country which survived only in memories. Whether prosperity can survive without … Fortsätt läsa Välståndet undergräver sig självt?

Tocqueville & Marx (Raymond Aron)

Raymond Aron, en relativ nykomling i min skara av intellektuella idoler, skriver följande angående artonhundratalets två främsta samhällstänkare. It would be easy to analyze the dialogue between Tocqueville and Marx that we have just sketched according to a sociological and so to speak Marxist method. One was an aristocrat, who rallied to democracy by reason and not sentiment, but who, though sometimes demonstrating the coming of a radically different order, remained the defender of the existing structure and was passionately hostile to socialism. The other was by origin a bourgeois but, in revolt against a bourgeoise that betrayed its own … Fortsätt läsa Tocqueville & Marx (Raymond Aron)

Skälet till att den amerikanske skepparen seglar snabbast över haven (Tocqueville/Swedberg)

Richard Swedberg för i sin bok fram ett intressant exempel [s. 23–24] på den amerikanska entreprenörsandan och på hur ”ideas and moral feelings” förklarar ekonomiskt beteende, nämligen Tocquevilles förklaring av den amerikanska sjöfartens dominans. Detta sker i kapitlet ”Några betraktelser över orsakerna till Förenta staternas storhet som handelsmakt” mot slutet av den första volymen av Om demokratin i Amerika. (Följande återgivelse är mer utförlig än den Swedberg har i sin bok.)    Tocqueville noterar att . . . Förenta staternas fartyg fyller Le Havres och Liverpools hamnar. Man ser bara ett litet antal engelska eller franska fartyg i New Yorks … Fortsätt läsa Skälet till att den amerikanske skepparen seglar snabbast över haven (Tocqueville/Swedberg)

”Tocqueville’s Political Economy” (Richard Swedberg)

Jag har nu börjat läsa Tocqueville’s Political Economy av Richard Swedberg. Den är intressant och har vissa beröringspunkter med Elsters bok, båda böckerna vill nämligen främst belysa Tocquevilles sätt att tänka. Swedberg citerar i inledningen John Stuart Mill, inte angående ”the true Baconian method” men väl att ”The value of his work is less in the conclusions, than in the mode of arriving at them” [s. 4]. Detta synsätt delar både Elster och Swedberg och det är förmodligen motivet bakom deras respektive böcker. Tocqueville klagade på sin samtids nationalekonomer för att de endast uppmärksammade materiella intressen och motiv och ignorerade … Fortsätt läsa ”Tocqueville’s Political Economy” (Richard Swedberg)