Dagens Under Strecket bjuder på trevlig och välskriven essä om nationalism. Men jag undrar om inte Cecilia Åse missar huvudfrågan: En viktig fråga att ställa är vad de nationella känslorna egentligen bottnar i. Vad består det nationellas känslomässiga dragningskraft av? Jag tror att den hänger ihop med att det nationella många gånger uppfattas som något som överskrider […]

När det idag är nationaldag så ska vi naturligtvis påminna oss om den svenska historien och kulturen, samt prisa den nationella gemenskapen. Men om man är samhällsvetenskapligt lagd så kan det också vara på sin plats att påminna sig om vad nationalism egentligen är. Eller åtminstone om vad Ernest Gellner ansåg att det var: Sir […]

Pernilla Ouis artikel i senaste Axess om ”halal-hippiens paradox” är intressant. Den mest djupgående och fundamentala ideologiska paradox jag stött på är nog att Michel Foucault stödde den islamiska revolutionen i Iran. Jag kan inte nog understryka min förundran över detta.     [. . .] [Han stödde] den islamiska revolutionen och Khomeini, som praktiserade exakt det […]

På Online Library of Liberty finns en del texter av Lord Acton tillgängliga. Bland annat Nationality (Ur The History of Freedom and Other Essays, 1907). Texten inleds: Whenever great intellectual cultivation has been combined with that suffering which is inseparable from extensive changes in the condition of the people, men of speculative or imaginative genius […]

Martha C. Nussbaum, ”Patriotism and Cosmopolitanism”, i Twentieth Century Political Theory, Second edition, (ed.) Stephen Eric Bronner, Routledge, 2006, s. 159-167. In Richard Rorty’s and Sheldon Hackney’s eloquent appeals to shared values, there is something that makes me very uneasy. They seem to argue effectively when they insist on the centrality to democratic deliberation of […]

En intervju med Isaiah Berlin i NYRB från 1991, betitlad Two Concepts of Nationalism. Nonaggressive nationalism is another story entirely. I trace the beginning of that idea to the highly influential eighteenth-century German poet and philosopher Johann Gottfried Herder. Herder virtually invented the idea of belonging. He believed that just as people need to eat […]