Angående nationalism

Dagens Under Strecket bjuder på trevlig och välskriven essä om nationalism. Men jag undrar om inte Cecilia Åse missar huvudfrågan: En viktig fråga att ställa är vad de nationella känslorna egentligen bottnar i. Vad består det nationellas känslomässiga dragningskraft av? Jag tror att den hänger ihop med att det nationella många gånger uppfattas som något som överskrider oss själva, som går utöver våra liv just nu. Nationen binder ihop generationer och symboliserar ett slags transcendens eller överskridande. Upplevelsen verkar vara att det nationella sätter oss i förbindelse med något ”större”, något som kan ge tillvaron mening och sammanhang även i svåra stunder. … Fortsätt läsa Angående nationalism

Vad nationalism är

När det idag är nationaldag så ska vi naturligtvis påminna oss om den svenska historien och kulturen, samt prisa den nationella gemenskapen. Men om man är samhällsvetenskapligt lagd så kan det också vara på sin plats att påminna sig om vad nationalism egentligen är. Eller åtminstone om vad Ernest Gellner ansåg att det var: Sir Henry Maine’s famous formula – from status to contract – has been taken by many to offer the most succinct summary of the nature of the transition to modern society. But it seems to me that he might just as well have said from status … Fortsätt läsa Vad nationalism är

Halal-hippien och George Orwells ‘Notes on Nationalism’

Pernilla Ouis artikel i senaste Axess om ”halal-hippiens paradox” är intressant. Den mest djupgående och fundamentala ideologiska paradox jag stött på är nog att Michel Foucault stödde den islamiska revolutionen i Iran. Jag kan inte nog understryka min förundran över detta.     [. . .] [Han stödde] den islamiska revolutionen och Khomeini, som praktiserade exakt det han kritiserade så briljant: det våldsamma utövandet av makt mot dem som skiljer sig från normen.      [. . .] Jag kallar Foucaults arv för halal-hippiens paradox. I sin iver att kritiskt ifrågasätta det västerländska moderna projektet, kolonialismens historia och förtrycket av ”den Andre”, är halal-hippien … Fortsätt läsa Halal-hippien och George Orwells ‘Notes on Nationalism’

Lord Acton om nationalism

På Online Library of Liberty finns en del texter av Lord Acton tillgängliga. Bland annat Nationality (Ur The History of Freedom and Other Essays, 1907). Texten inleds: Whenever great intellectual cultivation has been combined with that suffering which is inseparable from extensive changes in the condition of the people, men of speculative or imaginative genius have sought in the contemplation of an ideal society a remedy, or at least a consolation, for evils which they were practically unable to remove. En av huvudpoängerna med texten är att beskriva uppkomsten av nationalism som politisk idé och kraft i Europa. Den för-nationalistiska … Fortsätt läsa Lord Acton om nationalism

Nussbaums ”Patriotism and Cosmopolitanism”

Martha C. Nussbaum, ”Patriotism and Cosmopolitanism”, i Twentieth Century Political Theory, Second edition, (ed.) Stephen Eric Bronner, Routledge, 2006, s. 159-167. In Richard Rorty’s and Sheldon Hackney’s eloquent appeals to shared values, there is something that makes me very uneasy. They seem to argue effectively when they insist on the centrality to democratic deliberation of certain values that bind all citizens together. But why should these values, which instruct us to join hands across boundaries of ethnicity, class, gender, and race, lose steam when they get to the borders of the nation? By conceding that a morally arbitrary boundary such … Fortsätt läsa Nussbaums ”Patriotism and Cosmopolitanism”

”Herder virtually invented the idea of belonging”

En intervju med Isaiah Berlin i NYRB från 1991, betitlad Two Concepts of Nationalism. Nonaggressive nationalism is another story entirely. I trace the beginning of that idea to the highly influential eighteenth-century German poet and philosopher Johann Gottfried Herder. Herder virtually invented the idea of belonging. He believed that just as people need to eat and drink, to have security and freedom of movement, so too they need to belong to a group. Deprived of this, they felt cut off, lonely, diminished, unhappy. Nostalgia, Herder said, was the noblest of all pains. To be human meant to be able to … Fortsätt läsa ”Herder virtually invented the idea of belonging”