Isaiah Berlin möter en nazist 1931

Isaiah Berlin, Flourishing. Letters 1928—1946, Chatto & Windus, London, 2004, s. 27. Brev från Salzburg 14 augusti 1931: I obtained my first glimpse of a real Nazi – a great corpulent creature in the official brown uniform, with a red & black Swastika on his sleeve, & and wearing a small black demi-astrakhan hat with silver symbols embroided thereon: he was drunk, rolled into my café, and was led out by 3 waiters. Fortsätt läsa Isaiah Berlin möter en nazist 1931

Stauffenberg som hjälte

På Sign and Sight finns tre artiklar som, i samband med filmen Valkyria, diskuterar hur man ska se på Stauffenberg och hans gärning. Själv tittade jag på filmen just för att jag var nyfiken på hur han skulle framställas, och hur mycket av de bakomliggande idéerna hos konspiratörerna som skulle framkomma. Naturligtvis gavs dessa bitar väldigt lite utrymme. Men jag var ändå relativt nöjd, för min rädsla var att producentern skulle förvandla Stauffenberg – i syfte att göra storyn moraliskt simplare – till en behaglig liberaldemokrat. Men filmen visade upp, glimtvis, Stauffenbergs nationalism – och generellt militäraristokratins motstånd mot Hitler. … Fortsätt läsa Stauffenberg som hjälte