På Sign and Sight finns tre artiklar som, i samband med filmen Valkyria, diskuterar hur man ska se på Stauffenberg och hans gärning. Själv tittade jag på filmen just för att jag var nyfiken på hur han skulle framställas, och hur mycket av de bakomliggande idéerna hos konspiratörerna som skulle framkomma. Naturligtvis gavs dessa bitar […]