Två reductio-argument i biblioteksdebatten

I svensk debatt har man länge kunnat uttrycka sig på ett sätt som utgår från att en norm är detsamma som någonting problematiskt. Att identifiera en norm är att identifiera ett problem. Själva ordet har haft en negativ klang. Jag trodde att en tillnyktring var på väg, men ett nytt exempel kom i den aktuella biblioteksdebatten. När Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, möttes av kritik skrev han: “Utmålas som stolle för att jag motsätter mig tysthetsnormen och hävdar allas rätt att vistas på bibliotek”. Här är alla kodorden är på plats. Lindbergs argumentation har mött en hel del välfunnen … Fortsätt läsa Två reductio-argument i biblioteksdebatten