Normativa principers ofrånkomliga inverkan på politiska aktörers valmöjligheter (Quentin Skinner)

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man läser stycket nedan, men det säger något viktigt, nämligen att även om vi tror att aktörer bara styrs av materiella intressen, position i samhället, osv, och tror att de moraliska principer och skäl varmed aktörerna försöker underbygga sina ståndpunkter endast är fernissa och puts, så har de normativa begrepp och principer som är allmänt accepterade i samhället i fråga en faktiskt effekt eller begränsande inverkan på aktörernas handlingsalternativ, eftersom det är genom hänvisning till dessa etablerade principer som förslag kan fås att godtas, beslut accepteras, lagar att följas. Och därmed … Fortsätt läsa Normativa principers ofrånkomliga inverkan på politiska aktörers valmöjligheter (Quentin Skinner)

Anteckningar om Raymond Geuss ”Philosophy and Real Politics” #2

[Den första bloggposten om Philosophy and Real Politics finner du här] Efter introduktionen ger Raymond Geuss en mer utförlig sketch av sin realistiska ansats. Hobbes är naturligtvis startpunkten. What I wish to call ”the realist approach to political philosophy” develops this basically Hobbesian insight. It is centred on the study of historically instantiated forms of collective human action with special attention to the variety of ways in which people can structure and organize their action so as to limit and control forms of disorder that they might find excessive or intolerable for other reasons. This is a historically specific study … Fortsätt läsa Anteckningar om Raymond Geuss ”Philosophy and Real Politics” #2