I mina anteckningar om realismen glömde jag att ta upp Jan-Werner Müllers artikel ”Fear and Freedom: On ‘Cold War Liberalism’” (2008). Märkligt att jag inte kom att tänka på denna förrän efteråt. Artikeln handlar om likheterna i tänkandet hos Isaiah Berlin, Karl Popper och Raymond Aron. När jag läste den för ungefär ett och ett […]

Jonas Thente har en liten anmärkning om epitetet snobb och dess förvandlingar. Ett epitet man måste vänja sig vid att stå ut med om man tillhör den klena skara som hellre läser en roman än baksidan på ett paket Kalaspuffar är: snobb. Den poäng han gör är att begreppet snobb egentligen inte betyder någon som […]

Jag gillar att notera intressanta användningar av värdeuttryck och politiska termer. Ett exempel dök upp i senaste numret av lokalmagasinet Vårt Malmö. Artikeln handlar om den så kallade puckelbollplanen som nyligen byggts i Kroksbäck, och rubriken lyder ”Världens första orättvisa fotbollsplan”. Planen är bullig med små kullar och dalar, och målramarna slingrar sig i konstiga […]

Bloggen The Monkey Cage har letat upp en undersökning från 1985 om politiska attityder. Intressanta iakttagelser, om än inte så oväntade. Radikaler på båda kanter hyser ungefär samma tilltro till det politiska systemet, och de uppvisar i lika hög grad “paranoid tendencies” i sitt politiska tänkande. Se även det talande diagrammet över partitillhörighet och benägenhet […]