På DN debatt idag fortsätter Hägglund med att ta upp klyftan mellan folket och etablissemanget. Men hans text är inte så lyckad. Eftersom Hägglund inte vill stöta sig med alltför många så tvingas han snäva in frågan till att gälla en mycket liten kulturelit, snarare än ett bredare sociokulturellt skikt. Hägglund raljerar en del över […]

Jag gillar att notera intressanta användningar av värdeuttryck och politiska termer. Ett exempel dök upp i senaste numret av lokalmagasinet Vårt Malmö. Artikeln handlar om den så kallade puckelbollplanen som nyligen byggts i Kroksbäck, och rubriken lyder ”Världens första orättvisa fotbollsplan”. Planen är bullig med små kullar och dalar, och målramarna slingrar sig i konstiga […]

[Den första bloggposten om Philosophy and Real Politics finner du här] Efter introduktionen ger Raymond Geuss en mer utförlig sketch av sin realistiska ansats. Hobbes är naturligtvis startpunkten. What I wish to call ”the realist approach to political philosophy” develops this basically Hobbesian insight. It is centred on the study of historically instantiated forms of […]

En intervju med Isaiah Berlin i NYRB från 1991, betitlad Two Concepts of Nationalism. Nonaggressive nationalism is another story entirely. I trace the beginning of that idea to the highly influential eighteenth-century German poet and philosopher Johann Gottfried Herder. Herder virtually invented the idea of belonging. He believed that just as people need to eat […]

Goldhammer sammanfattar två intressanta tankegångar: Invoking the work of Marcel Gauchet and Keith Baker, [David Bell] makes two key points: first, that “the intellectual achievements of the late seventeenth and early eighteenth centuries, by so clearly delineating the terrestrial sphere, also demanded a new vocabulary to describe it and to help human beings discern and […]