Hägglund och två typer av tolerans

På DN debatt idag fortsätter Hägglund med att ta upp klyftan mellan folket och etablissemanget. Men hans text är inte så lyckad. Eftersom Hägglund inte vill stöta sig med alltför många så tvingas han snäva in frågan till att gälla en mycket liten kulturelit, snarare än ett bredare sociokulturellt skikt. Hägglund raljerar en del över … Fortsätt läsa Hägglund och två typer av tolerans

”Världens första orättvisa fotbollsplan”

Jag gillar att notera intressanta användningar av värdeuttryck och politiska termer. Ett exempel dök upp i senaste numret av lokalmagasinet Vårt Malmö. Artikeln handlar om den så kallade puckelbollplanen som nyligen byggts i Kroksbäck, och rubriken lyder "Världens första orättvisa fotbollsplan". Planen är bullig med små kullar och dalar, och målramarna slingrar sig i konstiga … Fortsätt läsa ”Världens första orättvisa fotbollsplan”

Anteckningar om Raymond Geuss ”Philosophy and Real Politics” #2

[Den första bloggposten om Philosophy and Real Politics finner du här] Efter introduktionen ger Raymond Geuss en mer utförlig sketch av sin realistiska ansats. Hobbes är naturligtvis startpunkten. What I wish to call "the realist approach to political philosophy" develops this basically Hobbesian insight. It is centred on the study of historically instantiated forms of … Fortsätt läsa Anteckningar om Raymond Geuss ”Philosophy and Real Politics” #2

”Herder virtually invented the idea of belonging”

En intervju med Isaiah Berlin i NYRB från 1991, betitlad Two Concepts of Nationalism. Nonaggressive nationalism is another story entirely. I trace the beginning of that idea to the highly influential eighteenth-century German poet and philosopher Johann Gottfried Herder. Herder virtually invented the idea of belonging. He believed that just as people need to eat … Fortsätt läsa ”Herder virtually invented the idea of belonging”

Arthur Goldhammer om David Bells “The Cult of the Nation in France”

Goldhammer sammanfattar två intressanta tankegångar: Invoking the work of Marcel Gauchet and Keith Baker, [David Bell] makes two key points: first, that “the intellectual achievements of the late seventeenth and early eighteenth centuries, by so clearly delineating the terrestrial sphere, also demanded a new vocabulary to describe it and to help human beings discern and … Fortsätt läsa Arthur Goldhammer om David Bells “The Cult of the Nation in France”