Normativa principers ofrånkomliga inverkan på politiska aktörers valmöjligheter (Quentin Skinner)

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man läser stycket nedan, men det säger något viktigt, nämligen att även om vi tror att aktörer bara styrs av materiella intressen, position i samhället, osv, och tror att de moraliska principer och skäl varmed aktörerna försöker underbygga sina ståndpunkter endast är fernissa och puts, så har de normativa begrepp och principer som är allmänt accepterade i samhället i fråga en faktiskt effekt eller begränsande inverkan på aktörernas handlingsalternativ, eftersom det är genom hänvisning till dessa etablerade principer som förslag kan fås att godtas, beslut accepteras, lagar att följas. Och därmed … Fortsätt läsa Normativa principers ofrånkomliga inverkan på politiska aktörers valmöjligheter (Quentin Skinner)