Odell och rättsstaten

Jag instämmer helhjärtat i Håkan Boströms ledare idag. Inte minst för att jag häromdagen uttryckte liknande resonemang själv. Jag blir fortfarande förvånad över att det verkar vara så svårt att hålla isär begreppen i den här debatten. För mig är det uppenbart det inte ligger någon motsättning mellan följande tre ståndpunkter. (1) Det är bra om konstnärer bryter mot invanda normer, eventuellt bryter mot vissa lagar och är allmänt civilt olydiga. (2) Odells handlingar och verk är moraliskt försvarbara, de har lett till en ytterst nödvändig debatt om tvångsmetoder i psykvården vilket uppväger den skada hon eventuellt tillfogade. (3) Odell … Fortsätt läsa Odell och rättsstaten