In Tony Judts bok The Burden of Responsibility kan man finna några passager som kärnfullt beskriver Raymond Aron och det slags liberalism som han var närmast ensam om att torgföra i det samtida radikala Frankrike. Ever since his student years in Germany, Aron was absorbed with, perhaps even obsessed by, the fragility of liberal polities and […]

I mina anteckningar om realismen glömde jag att ta upp Jan-Werner Müllers artikel ”Fear and Freedom: On ‘Cold War Liberalism’” (2008). Märkligt att jag inte kom att tänka på denna förrän efteråt. Artikeln handlar om likheterna i tänkandet hos Isaiah Berlin, Karl Popper och Raymond Aron. När jag läste den för ungefär ett och ett […]

Raymond Aron, en relativ nykomling i min skara av intellektuella idoler, skriver följande angående artonhundratalets två främsta samhällstänkare. It would be easy to analyze the dialogue between Tocqueville and Marx that we have just sketched according to a sociological and so to speak Marxist method. One was an aristocrat, who rallied to democracy by reason […]