Tony Judt om Raymond Aron

In Tony Judts bok The Burden of Responsibility kan man finna några passager som kärnfullt beskriver Raymond Aron och det slags liberalism som han var närmast ensam om att torgföra i det samtida radikala Frankrike. Ever since his student years in Germany, Aron was absorbed with, perhaps even obsessed by, the fragility of liberal polities and […]

Politisk teori a la Popper, Berlin och Aron

I mina anteckningar om realismen glömde jag att ta upp Jan-Werner Müllers artikel ”Fear and Freedom: On ‘Cold War Liberalism’” (2008). Märkligt att jag inte kom att tänka på denna förrän efteråt. Artikeln handlar om likheterna i tänkandet hos Isaiah Berlin, Karl Popper och Raymond Aron. När jag läste den för ungefär ett och ett […]

Raymond Arons intellektuella och politiska hållning

Så här beskriver Raymond Aron sig själv 1977, när han var 72 år gammal. An observer of history in the making but one engaged also in taking a stand, simultaneously preoccupied with objective knowledge and epistemological awareness, I have sought to base my rejections and my choices on reason by comparative analysis of types of […]

Tocqueville & Marx (Raymond Aron)

Raymond Aron, en relativ nykomling i min skara av intellektuella idoler, skriver följande angående artonhundratalets två främsta samhällstänkare. It would be easy to analyze the dialogue between Tocqueville and Marx that we have just sketched according to a sociological and so to speak Marxist method. One was an aristocrat, who rallied to democracy by reason […]