Arkitekter och ingenjörer inom politisk teori

Jag tänkte skriva lite kort om David Wiens artikel ”Prescribing Institutions Without Ideal Theory”. Ibland är det nyttigt att mejsla fram ett litet stycke text ur sina läsanteckningar utan att riktigt veta var det passar in och om man kommer ha någon användning för det…. Bakgrunden till artikeln är en omfattande politisk-teoretisk diskussion om idealteori och icke-ideal teori, eller bredare: konflikten mellan idealism och realism. Jag kommer inte återge denna debatt här utan tänkte här bara sammanfatta och delvis spinna vidare på Wiens artikel. Jag betraktar det som en intressant variant av en ”realistisk” ansats till normativ teori. Notera först … Fortsätt läsa Arkitekter och ingenjörer inom politisk teori

David Hume and contemporary realism in political theory

Below is the abstract and list of references of my MA thesis in political science. The full article can be downloaded here. Abstract Proponents of the recent movement of realism in political theory have expressed dissatisfaction with the typically Kantian and ideal theoretical assumptions that guide much political and normative theorizing. In this paper it is proposed that these realist theorists could find support for their critique of the Kantian legacy, as well as building blocks for a realist alternative, by drawing on the moral and political thought of David Hume. The paper constitutes a reading of Hume’s writings with the … Fortsätt läsa David Hume and contemporary realism in political theory

David Hume och realismen inom politisk teori

Dags för återstart av bloggen. Den här terminen skriver jag en masteruppsats i statsvetenskap. Uppsatsen handlar om ”realism” inom modern politisk teori (som jag skrivit om här och här), och tanken är att värva David Hume som historisk portalfigur för denna riktning. Låt mig saxa ur uppsatsplanen: In recent years there has formed a loose movement of political theorists who are united by their critique of the dominant mode of conducting political theory. They all criticize a large part of contemporary political theory for being, in different ways, ”unrealistic”. Their targets are the likes of Rawls and Dworkin and other … Fortsätt läsa David Hume och realismen inom politisk teori

Anteckningar om Raymond Geuss ”Philosophy and Real Politics” #2

[Den första bloggposten om Philosophy and Real Politics finner du här] Efter introduktionen ger Raymond Geuss en mer utförlig sketch av sin realistiska ansats. Hobbes är naturligtvis startpunkten. What I wish to call ”the realist approach to political philosophy” develops this basically Hobbesian insight. It is centred on the study of historically instantiated forms of collective human action with special attention to the variety of ways in which people can structure and organize their action so as to limit and control forms of disorder that they might find excessive or intolerable for other reasons. This is a historically specific study … Fortsätt läsa Anteckningar om Raymond Geuss ”Philosophy and Real Politics” #2

Anteckningar om Raymond Geuss ”Philosophy and Real Politics” #1

Anteckningar om Raymond Geuss bok Philosophy and Real Politics. Boken är en reviderad föreläsning, vilket tyvärr märks. Som så ofta med denna typ av texter så lyckas inte föreläsningens engagemang och kraft överföras till papper. Kvar blir bara det höga tonläget. Det märks framförallt när Geuss kritiserar Nozick och Rawls. Här nedan följer en sammanfattning av bokens introduktionskapitel. Bokens huvudfiende är det kantianska sättet att bedriva politisk filosofi. Geuss börjar med att särskilja två läsningar av sloganen ”Politics is applied ethics”. Den ”anodyna” läsningen (som han själv skriver under på) har som huvudtanke att politik – och studiet av politik … Fortsätt läsa Anteckningar om Raymond Geuss ”Philosophy and Real Politics” #1