Rortys kritik av kantianismen

Mot slutet av sin bok diskuterar Andrew Hurrell möjligheten att uppnå global rättvisa och konsensus kring vissa grundläggande normer. Han skiljer ut två ”broad and recurring patterns of thought on these questions” (Hurrell 2007: 300). Den ena är den kosmopolitiska betoningen på förnuftet som grund för universellt giltiga normer och principer. Den andra är det kommunitära och partikularistiska synsättet som misstror förnuftet som grund för moralen, och som hävdar att allt vi har att tillgå är de existerande normativa principerna och praxis så som de historiskt har kommit att utvecklats i olika samhällen och grupper. Mitt reflektionspapper kommer att beröra … Fortsätt läsa Rortys kritik av kantianismen

Richard Rortys pragmatism

Nu är nummer 3/2010 av Filosofisk tidskrift tryckt och färdigt. Det vet jag eftersom 10 exemplar kom till mig med posten idag. Vilket i sin tur förmodligen beror på att jag är en av de medverkande. Det gäller en essä betitlad ”Richard Rortys pragmatism”. Texten behandlar tre böcker: Philosophy as Cultural Politics, jubileumsutgåvan av Philosophy and The Mirror of Nature, samt Neil Gross biografi Richard Rorty — The Making of an American Philosopher. Essän inleds på följande vis: Nånstans mellan Lomma och Landskrona, jag minns inte exakt, började bilradion ljuda av tonerna från John Lennons Imagine. Rastlöst lutade jag mig … Fortsätt läsa Richard Rortys pragmatism

”The Aims of Political Philosophy”

Idag har jag läst ett paper av Colin Koopman (University of California, Santa Cruz) med titeln The Aims of Political Philosophy in John Rawls, Bernard Williams, and Richard Rorty. Dess abstrakt: What ought a political philosophy seek to achieve?  How should political philosophy address itself to its subject matter?  What is the relation between political philosophy and other forms of reflective inquiry?  In answering these metaphilosophical questions, political philosophy has long been dominated by a roughly utopian self-image.  According to this conception, the aim of political philosophy is the rigorous development of theoretical ideals of justice, state, and law.  I … Fortsätt läsa ”The Aims of Political Philosophy”

Human rights and the boundaries of moral communities

Jag har tittat igenom de texter jag skrev när jag studerade i USA för tre år sedan. Några av dem jag gick faktiskt att läsa utan att rodna. Följande text är lite för lång för att vara en bloggpost, så jag tänkte först citera några centrala stycken ur den för att ge ett hum om vad som avhandlas, och de riktigt tappra har givetvis fritt fram att läsa hela texten nedan. Richard Rorty notes that crimes against human rights are not conceived of as such by the ones who commit them, simply because they do not perceive their victims as … Fortsätt läsa Human rights and the boundaries of moral communities

”The sidewalk Socrates” om pragmatismen

Jag läste alldeles nyss ett par slagkraftiga omdömen av Sidney Morgenbesser angående pragmatismen. ”It’s all very well in theory but it doesn’t work in practice.” ”The only problem with pragmatism is that it’s completely useless.” Mycket eleganta formuleringar. Och de uttrycker dessutom exakt min ståndpunkt, inte minst den första. Även om pragmatisterna har ”rätt” så vore det helt förödande om deras synsätt skulle etableras. Detta gäller både för vetenskapens praxis och i diskussion om moralfrågor. Ibland förvånas jag över exempelvis Rortys insisterande på att vi måste byta vokabulär och bli pragmatister hela bunten, för även om han skulle ha rätt … Fortsätt läsa ”The sidewalk Socrates” om pragmatismen