Mot slutet av sin bok diskuterar Andrew Hurrell möjligheten att uppnå global rättvisa och konsensus kring vissa grundläggande normer. Han skiljer ut två ”broad and recurring patterns of thought on these questions” (Hurrell 2007: 300). Den ena är den kosmopolitiska betoningen på förnuftet som grund för universellt giltiga normer och principer. Den andra är det […]

Nu är nummer 3/2010 av Filosofisk tidskrift tryckt och färdigt. Det vet jag eftersom 10 exemplar kom till mig med posten idag. Vilket i sin tur förmodligen beror på att jag är en av de medverkande. Det gäller en essä betitlad ”Richard Rortys pragmatism”. Texten behandlar tre böcker: Philosophy as Cultural Politics, jubileumsutgåvan av Philosophy […]

Idag har jag läst ett paper av Colin Koopman (University of California, Santa Cruz) med titeln The Aims of Political Philosophy in John Rawls, Bernard Williams, and Richard Rorty. Dess abstrakt: What ought a political philosophy seek to achieve?  How should political philosophy address itself to its subject matter?  What is the relation between political […]

Jag läste alldeles nyss ett par slagkraftiga omdömen av Sidney Morgenbesser angående pragmatismen. ”It’s all very well in theory but it doesn’t work in practice.” ”The only problem with pragmatism is that it’s completely useless.” Mycket eleganta formuleringar. Och de uttrycker dessutom exakt min ståndpunkt, inte minst den första. Även om pragmatisterna har ”rätt” så […]