Tocqueville & Marx (Raymond Aron)

Raymond Aron, en relativ nykomling i min skara av intellektuella idoler, skriver följande angående artonhundratalets två främsta samhällstänkare. It would be easy to analyze the dialogue between Tocqueville and Marx that we have just sketched according to a sociological and so to speak Marxist method. One was an aristocrat, who rallied to democracy by reason and not sentiment, but who, though sometimes demonstrating the coming of a radically different order, remained the defender of the existing structure and was passionately hostile to socialism. The other was by origin a bourgeois but, in revolt against a bourgeoise that betrayed its own … Fortsätt läsa Tocqueville & Marx (Raymond Aron)

Skälet till att den amerikanske skepparen seglar snabbast över haven (Tocqueville/Swedberg)

Richard Swedberg för i sin bok fram ett intressant exempel [s. 23–24] på den amerikanska entreprenörsandan och på hur ”ideas and moral feelings” förklarar ekonomiskt beteende, nämligen Tocquevilles förklaring av den amerikanska sjöfartens dominans. Detta sker i kapitlet ”Några betraktelser över orsakerna till Förenta staternas storhet som handelsmakt” mot slutet av den första volymen av Om demokratin i Amerika. (Följande återgivelse är mer utförlig än den Swedberg har i sin bok.)    Tocqueville noterar att . . . Förenta staternas fartyg fyller Le Havres och Liverpools hamnar. Man ser bara ett litet antal engelska eller franska fartyg i New Yorks … Fortsätt läsa Skälet till att den amerikanske skepparen seglar snabbast över haven (Tocqueville/Swedberg)

”Tocqueville’s Political Economy” (Richard Swedberg)

Jag har nu börjat läsa Tocqueville’s Political Economy av Richard Swedberg. Den är intressant och har vissa beröringspunkter med Elsters bok, båda böckerna vill nämligen främst belysa Tocquevilles sätt att tänka. Swedberg citerar i inledningen John Stuart Mill, inte angående ”the true Baconian method” men väl att ”The value of his work is less in the conclusions, than in the mode of arriving at them” [s. 4]. Detta synsätt delar både Elster och Swedberg och det är förmodligen motivet bakom deras respektive böcker. Tocqueville klagade på sin samtids nationalekonomer för att de endast uppmärksammade materiella intressen och motiv och ignorerade … Fortsätt läsa ”Tocqueville’s Political Economy” (Richard Swedberg)