Tocqueville och Gellner om islam och sekularism

En ny bok av Ian Buruma recenseras idag i DN av Maria Schottenius. Mycket intressant! Inte minst för att Buruma verkar ta sin utgångspunkt hos min favorittänkare alla kategorier: Alexis de Tocqueville. Burumas bok ”prövar kritiskt Tocquevilles formulering att islam är oförenlig med upplysningsvärderingar och rättigheter, som yttrandefrihet och lika rättigheter för kvinnor och homosexuella”. Det kan vara värt att citera det relevanta stycket i Om demokratin i Amerika: Jag har varken rätt eller avsikt att undersöka de översinnliga medel Gud använder för att väcka religiös tro i människans hjärta. Här och nu betraktar jag religionerna uteslutande ur rent mänsklig … Fortsätt läsa Tocqueville och Gellner om islam och sekularism