Jag läste alldeles nyss ett par slagkraftiga omdömen av Sidney Morgenbesser angående pragmatismen. ”It’s all very well in theory but it doesn’t work in practice.” ”The only problem with pragmatism is that it’s completely useless.” Mycket eleganta formuleringar. Och de uttrycker dessutom exakt min ståndpunkt, inte minst den första. Även om pragmatisterna har ”rätt” så […]