[Författaren måste] ställa orden så, att läsaren rent af tvingas att tänka, hvad författaren har tänkt. Och därhän kan han blott komma, om han ständigt söker erinra sig, att tankarna så till vida lyda tyngdlagen, att de mycket lättare gå från huvudet till papperet än omvänt och därför i det senare fallet måste hjälpas med […]

I en essä i The American Scholar skriver Helen Hazen om sin upplevelse av att få sitt bokmanus kommenterat och redigerat av Jacques Barzun. Så här skrev Barzun om ett av hennes utkast, som han inte tyckte följde den linje som stakats ut i manusets inledning: When you have this menu for your guest’s dinner, […]