Tankarnas tyngdlag

[Författaren måste] ställa orden så, att läsaren rent af tvingas att tänka, hvad författaren har tänkt. Och därhän kan han blott komma, om han ständigt söker erinra sig, att tankarna så till vida lyda tyngdlagen, att de mycket lättare gå från huvudet till papperet än omvänt och därför i det senare fallet måste hjälpas med alla till buds stående medel.

Arthur Schopenhauer (1904), Tankar och fragment (Stockholm: Albert Bonniers förlag), s. 213.

”Writing and travel broaden your ass if not your mind”

I förra veckan bläddrade jag i en bok med Hemingway-citat, och läste då detta wisdomsord:

Writing and travel broaden your ass if not your mind and I like to write standing up.

Som av en händelse förärades jag igår ett nytt skrivbord på min arbetsplats. Det är höj- och sänkbart, så nu har jag möjlighet att följa den gode Hemingways råd.

 

Skrivbord på Eden

 

Referens:
Hemingway, Ernest. 2004. Ernest Hemingway on Writing. Edited by Larry W Phillips. New York: Scribner.

”Strawberries in the soup”

I en essä i The American Scholar skriver Helen Hazen om sin upplevelse av att få sitt bokmanus kommenterat och redigerat av Jacques Barzun. Så här skrev Barzun om ett av hennes utkast, som han inte tyckte följde den linje som stakats ut i manusets inledning:

When you have this menu for your guest’s dinner, stick to the contents of each course as you serve it — no strawberries in the soup. You must treat every topic once and be done with it — so you can build on top of it and not have to re-lay the foundation already set.

Även om jag tycker att Barzuns Simple & Direct innehåller en hel del bra tips så är frågan om inte Helen Hazen fick ta emot ett av de mest välfunna. “Strawberries in the soup”, en passande bild för något som inte passar.