Judith Shklars bok Ordinary Vices är full av lågmäld visdom, boken liksom småputtrar i ett behagligt tempo. I ett av kapitlen behandlas frågan ”What is wrong with snobbery?” (ett kapitel som för övrigt fick mig att tänka på ett gammalt blogginlägg från den här bloggens barndom). Shklar skriver: The word ”snob” has had many meanings […]

Jonas Thente har en liten anmärkning om epitetet snobb och dess förvandlingar. Ett epitet man måste vänja sig vid att stå ut med om man tillhör den klena skara som hellre läser en roman än baksidan på ett paket Kalaspuffar är: snobb. Den poäng han gör är att begreppet snobb egentligen inte betyder någon som […]