Will socialism remain buried in the contempt that so justly covers the socialists of 1848? I ask the question without answering it. I am sure that in the long run the constituent laws of our modern society will be drastically modified; many of the main parts of them have already been substantially modified. But will […]

Under februari och mars 1936 reste Orwell runt i kolgruvedistrikten kring Wigan och Sheffield för att undersöka arbetarklassens villkor. Resultatet blev den fascinerande boken Vägen till Wigan Pier. Boken består av två delar: först en reportagedel, sedan en personlig och politisk analys av det brittiska klassamhället, av socialismens framtid, framstegstankens problem,  och fascismens locktoner. Väl […]

På Library of Liberty finns ett parlamentstal av Tocqueville. Omständigheterna för talet är följande: In February, 1848, the July Monarchy of Louis Philippe was overthrown, and the Second French Republic established. The new republic believed that the unemployment problem which was plaguing Paris could be solved by setting up government work-projects, guaranteeing employment at a […]