The Social Bribery Fund

EU:s stödfond till krisande medlemmar börjar nu själv få problem. Det är oroväckande. Men i förlängningen av alla våra nuvarande ekonomiska problem så finns det en annan fond som jag är orolig för: Industrial society is the only society ever to live by and rely on sustained and perpetual growth, on an expected and continuous improvement. […]

Lady Montdore’s Principle (Ernest Gellner)

I ‘The Social Roots of Egalitarianism’ försvarar Gellner tesen att det moderna samhället är egalitärt i seder och bruk på grund av sin sociala rörlighet, snarare än rörligt på grund av sin jämlikhet.  Denna tes har två komponenter. Dels finns det oberoende skäl som tydligt förklarar fenomenet rörlighet: det moderna samhällets ekonomiska system bygger på […]

Förvandlingen av begreppet snobb

Jonas Thente har en liten anmärkning om epitetet snobb och dess förvandlingar. Ett epitet man måste vänja sig vid att stå ut med om man tillhör den klena skara som hellre läser en roman än baksidan på ett paket Kalaspuffar är: snobb. Den poäng han gör är att begreppet snobb egentligen inte betyder någon som […]