David Millers distinktion mellan individualistiska och sociologiska liberaler

Jag tänkte bli bättre på att vara mer publik i min forskning, och börjar nu åter publicera små läsanteckning och andra små textstycken. Slutprodukten är trots allt ganska avlägsen i tiden… Och kanske finns det ett värde att delge andra en del av vad jag läser och tänker, utan alltför höga krav på systematik och finslipad text. Frågorna är ju fortsatt högaktuella, och kan jag med bidra med att stimulera andras funderingar och referera till intressant akademisk litteratur så är det såklart positivt. Först ut en intressant indelning hämtad från David Miller. En av de mest grundläggande frågorna i debatten … Fortsätt läsa David Millers distinktion mellan individualistiska och sociologiska liberaler

Gellner och Khalduns förklaring av stamsamhällen

Jag hade idag nöjet att fika med Per Brinkemo. Kom då att tänka på en briljant artikel av Ernest Gellner där han i Ibn Khalduns anda ger en funktionalistisk förklaring till uppkomsten av stamsamhällen. Säga vad man vill om förklaringen, men Gellner är exceptionell i sin förmåga att skriva samhällsteoretisk prosa. There is one point at which the conventional Hobbesian and the Ibn Khaldunian visions of the basis of social order are diametrically opposed. On the whole, the advantage lies with Ibn Khaldun. The Hobbesian problem arises from the assumption that anarchy, absence of enforcement, leads to distrust and social … Fortsätt läsa Gellner och Khalduns förklaring av stamsamhällen

The Social Bribery Fund

EU:s stödfond till krisande medlemmar börjar nu själv få problem. Det är oroväckande. Men i förlängningen av alla våra nuvarande ekonomiska problem så finns det en annan fond som jag är orolig för: Industrial society is the only society ever to live by and rely on sustained and perpetual growth, on an expected and continuous improvement. Not surprisingly, it was the first society to invent the concept and ideal of progress, of continuous improvement. Its favoured mode of social control is universal Danegeld, buying off social aggression with material enhancement; its greatest weakness is its inability to survive any temporary reduction … Fortsätt läsa The Social Bribery Fund

Lady Montdore’s Principle (Ernest Gellner)

I ‘The Social Roots of Egalitarianism’ försvarar Gellner tesen att det moderna samhället är egalitärt i seder och bruk på grund av sin sociala rörlighet, snarare än rörligt på grund av sin jämlikhet.  Denna tes har två komponenter. Dels finns det oberoende skäl som tydligt förklarar fenomenet rörlighet: det moderna samhällets ekonomiska system bygger på teknisk innovation; föränderligheten i detta system är inte en tillfällighet eller övergående faktum, utan är dess mest påtagliga egenskap. Dels finns det goda sociologiska förklaringar av varför ett socialt rörligt samhälle måste utvecklas i egalitär riktning. En delförklaring är följande mekanism, formulerad på Gellners karakteristiska … Fortsätt läsa Lady Montdore’s Principle (Ernest Gellner)

Orwell och analys av ”the English middle classes”

I april 1936 recenserar Orwell (i två olika artiklar) boken The Fate of the Middle Classes av Alec Brown. Orwell inleder med en anmärkning som jag tror att Alexis de Tocqueville definitivt skulle ha nickat instämmande till: ”Aristocracy can only exist while aristocratic poverty is thinkable”.  Tanken är att om en aristokrat är fattig, men ändå räknas som aristokrat, så bevisar detta att aristokratin som princip är väl förankrad i samhället ifråga. Men: Once it is taken for granted that a knight must have at least £1000 a year or stop being a knight, aristocracy gives way to plutocracy. Boken … Fortsätt läsa Orwell och analys av ”the English middle classes”

Förvandlingen av begreppet snobb

Jonas Thente har en liten anmärkning om epitetet snobb och dess förvandlingar. Ett epitet man måste vänja sig vid att stå ut med om man tillhör den klena skara som hellre läser en roman än baksidan på ett paket Kalaspuffar är: snobb. Den poäng han gör är att begreppet snobb egentligen inte betyder någon som ser ned på andra eller anser sig förmer. Utan att det ursprungligen betyder någon som utger sig för att var finare än vad han eller hon är, någon som efterapar manér och smak i syfte att bli accepterad i en högre statusgrupp. En snobb är … Fortsätt läsa Förvandlingen av begreppet snobb