Orwell: ”You wouldn’t have the guts”

Under sommaren 1937 skickade Left Review ut en uppmaning till en mängd författare och intellektuella att redovisa och kort motivera sina ställningstagande angående det spanska inbördeskriget, under rubriken Authors Takes Sides on the Spanish War. Orwell avböjde vänligt men bestämt att medverka. Eller ja, bestämt minsann, men inte direkt vänligt… Will you please stop sending me this bloody rubbish. This is the second or third time I have had it. I am not one of your fashionable pansies like Auden and Spender, I was six months in Spain, most of the time fighting, I have a bullet-hole in me at present … Fortsätt läsa Orwell: ”You wouldn’t have the guts”

Orwell, folkfronten och fascismen

Hemkommen från Spanien fortsatte Orwell återhämtningen efter skottskadan i maj. Samtidigt ökade han takten i vad gäller opinionsarbete om spanska inbördeskriget. Hans ståndpunkt var att Folkfronten och ”försvaret av demokratin” var ett lurendrejeri: att det syftade till att bakvägen införa fascism i namn av att bekämpa den, eller att fascism och borgerlig demokrati egentligen var som ”Tweedledum and Tweedledee”, och slutligen att det hela var ett sätt att lura det brittiska folket in i ett nytt krig med Tyskland. Folkfronten var en ohelig allians av liberaler och kommunister. Dess offer blev P.O.U.M. och andra som kritiserade alliansen. I Spanien betalades … Fortsätt läsa Orwell, folkfronten och fascismen

Orwell: ”I have seen wonderful things”

Dags att återuppta historien om Orwells äventyr i Spanien. Nedan citeras ett brev till Cyril Connolly daterat 8 juni 1937. Orwell har vid detta laget redan hunnit bli skjuten och ligger nedbäddad på ett sanatorium utanför Barcelona. Till Connolly skriver Orwell att han planerar att skriva en bok när han väl kommit hem till England, inte minst eftersom det i engelsk press nästan uteslutande är den kommunistiska synvinkeln på motståndet mot Franco som kommer till uttryck. Orwell skriver om sin tid i det revolutionära Barcelona och bland trupperna vid fronten: I have seen wonderful things & at last really believe … Fortsätt läsa Orwell: ”I have seen wonderful things”

Orwell anländer till Barcelona

Den andra volymen av Orwells Complete Works sträcker sig över åren 1937–1939. Det spanska inbördeskriget upptar naturligtvis en avsevärd del av denna volym, som inleds med en beskrivning av Orwell, hämtad ur ett brev som Labour MP:n Jennie Lee skrev till en väninna strax efter Orwells död 1950. In the first year of the Spanish Civil War I was sitting with friends in a hotel in Barcelona when a tall thin man with a ravished complexion came over to the table. He asked me if I was Jennie Lee, and if so, could tell him where to join up. He … Fortsätt läsa Orwell anländer till Barcelona