Högertrafikomläggningen

När man ser en naturdokumentär tänker man ofta ”oj, häftigt att de lyckats fånga det där på film!”. En japansk räv som jonglerar med ekollon. Coolt! Med samhällsfenomen är det faktiskt ibland på samma sätt. Häromdagen, i en mejlkonversation med en amerikansk forskare, fick jag vibbar av naturdokumentär då jag fann det relevant att tipsa forskaren om att ”there exists actual footage of a diagonal leap in a large-scale pure coordination game”. Jag syftade då på en sekvens fyra minuter in i det här filmklippet som är från Stockholm morgonen den tredje september 1967. Sveriges omläggning till högertrafik är faktiskt … Fortsätt läsa Högertrafikomläggningen

Två män i en båt

I en ofta citerad passage skriver Hume: “Two men, who pull the oars of a boat, do it by an agreement or convention, tho’ they have never given promises to each other” (Treatise 3.2.2.10). Utan kontexten är terminologin är lite förvillande. Både “agreement” och “convention” kan ju betyda öveverrenskommelse eller avtal. Men i det här fallet ska agreement snarast förstås som “harmony of people’s opinions”, och convention som sedvana eller liknande. Kontexten är att Hume argumenterar mot kontraktsteorin; poängen med att det inte krävs något “löfte” är att visa att social samverkan kan vara möjlig utan att det krävs att … Fortsätt läsa Två män i en båt

Skillnaden mellan samordning och samarbete

I det citat av Andrew Sabl som jag publicerade för ett par veckor sedan så figurerade båda begreppen “cooperation” (samarbete) och “coordination” (samordning). Stycket uttryckte tanken att samordning är mer grundläggande och måste föregå frågor om samarbete och dess villkor. Men skillnaden mellan samarbete och samordning klargjordes inte i blogginlägget. Distinktionen är dock väldigt viktig och teoretiskt väldigt tydlig, även om den ofta förbisees, “even by experts who ought to be the ones drawing technical distinctions” (Sabl 2012, s 41). Samordning handlar om de nyttigheter som är beroende av att alla agerar på samma sätt, att alla följer samma regler, … Fortsätt läsa Skillnaden mellan samordning och samarbete

Lastbilschaufförers parallellkörning som spelteoretisk strategi

Under loppet av den kurs som jag nu läser så kommer jag att författa ett antal s.k. reflektionspapper. Här är det första: Jag tänkte ta tillfället i akt att reflektera över trafikbeteenden och normer. Mitt reflektionspapper kommer att fokusera på en specifik trafiksituation, och jag tänker använda mig av de spelteoretiska resonemang om samarbete och kollektiv rationalitet som har tagits upp under kursens inledning. Jag ska försöka förklara ett trafikbeteende som lastbilschaufförer ibland anammar vid de köer som uppstår när två filer på en motorväg tillfälligt måste reduceras till en fil, exempelvis vid ett vägarbete. De beteenden och de normer … Fortsätt läsa Lastbilschaufförers parallellkörning som spelteoretisk strategi