Historien om ”Hela Sveriges sång” är intressant på många sätt. Kanske SVT behöver börja samarbeta med politiska filosofer som kan diskutera mer principiellt kring sådana här saker, precis som sjukvården använder filosofer för att diskutera etiska aspekter av medicinska ingrepp. För tyvärr räcker det inte att ha ett goda intentioner. Så här sa programledarna för […]

I förra veckans diskussioner om metaforer och liknelser, särskilt i Helmerson inlägg, så påpekades det ofta att en del läsare tycktes ha svårt att förstå skillnaden mellan ett uttrycks bokstavliga mening och dess överförda betydelse i en metafor. Men en ytterligare aspekt av metaforer, utöver att de kan läsas både bildligt och bokstavligt, är att de […]