I min uppsats behandlar jag främst de teoretiska och filosofiska grundvalarna i Humes tänkande. Men hans essäer rymmer även många godbitar av analys och resonemang kring politiska frågor av mer praktiskt art. Exempelvis den mycket aktuella essän ‘Of Public Credit‘, där man hittar ett tjusigt försvar för det kloka i att lägga fast budgetregler och […]