”Obviously, modern mechanized life becomes dreary if you let it” (Orwell)

Bland det mest fascinerande med att läsa Orwell är att stöta på små fragment av livsfilosofiska resonemang, ofta uppblandade med sociologiska insikter. Ett sådant stycke, om än inte så sociologiskt, återfinns i hans recension av Cyril Connolly’s bok The Rock Pool. Boken handlar om en dekadent skara konstnärer i Paris. Förutom att detta slags berättelse gjort bättre av Aldous Huxley så anmärker Orwell i sin recension i New English Weekly (23 july 1936) också att: A more serious objection is that even to want to write about so-called artist who spend on sodomy what they have gained by sponging [snylta, … Fortsätt läsa ”Obviously, modern mechanized life becomes dreary if you let it” (Orwell)

Orwell och analys av ”the English middle classes”

I april 1936 recenserar Orwell (i två olika artiklar) boken The Fate of the Middle Classes av Alec Brown. Orwell inleder med en anmärkning som jag tror att Alexis de Tocqueville definitivt skulle ha nickat instämmande till: ”Aristocracy can only exist while aristocratic poverty is thinkable”.  Tanken är att om en aristokrat är fattig, men ändå räknas som aristokrat, så bevisar detta att aristokratin som princip är väl förankrad i samhället ifråga. Men: Once it is taken for granted that a knight must have at least £1000 a year or stop being a knight, aristocracy gives way to plutocracy. Boken … Fortsätt läsa Orwell och analys av ”the English middle classes”

Arbetarklassens rätta förkämpar? (Orwell)

Under februari och mars 1936 reste Orwell runt i kolgruvedistrikten kring Wigan och Sheffield för att undersöka arbetarklassens villkor. Resultatet blev den fascinerande boken Vägen till Wigan Pier. Boken består av två delar: först en reportagedel, sedan en personlig och politisk analys av det brittiska klassamhället, av socialismens framtid, framstegstankens problem,  och fascismens locktoner. Väl hemma från sin resa redogör Orwell i ett brev till Jack Common för det tema som kom att bli dominerande i den andra delen av Vägen till Wigan Pier: kritiken av den typiske medelklassocialisten. The trouble is that the socialist bourgeoisie, most of whom give … Fortsätt läsa Arbetarklassens rätta förkämpar? (Orwell)

Orwells recension av Henry Millers ”Tropic of Cancer”

Modern man is rather like a bisected wasp which goes on sucking jam and pretends that the loss of its abdomen does not matter. Så inleder Orwell sin recension av Tropic of Cancer. (En bok som jag en gång försökte läsa (hittade en förstaupplaga från det beryktade Obelisk Press) men gav upp ganska snart – oläslig för någon med min oraffinerade smak angående skönlitteratur. Dock gillade jag en hel del i The Henry Miller Reader, särskilt ”Max”.) Det är ingen översvallande recension, men boken influerade Orwell kraftigt. Jag minns från CEJL att när Orwell senare recenserar Millers Black Spring så … Fortsätt läsa Orwells recension av Henry Millers ”Tropic of Cancer”

Orwell under ”Silver Jubilee” 1935

Brev till Brenda Salkeld, maj 1935. Orwell upplever den patriotiska yran i samband med George V’s ”Silver Jubilee”, dvs firandet av kungens 25 år på tronen — och hamnar sedan på ett socialistiskt möte. On Saturday night I was down in Chelsea, and it took me two hours to get back to Hampstead, the whole centre of London was so blocked with taxis full of drunken people careering round, singing and bellowing ”Long live the King!” What surprised me was that most of them were very young — the last people whom you would expect to find full of patriotic … Fortsätt läsa Orwell under ”Silver Jubilee” 1935

”The American Wisdom of the East stuff” (Orwell)

Orwell recenserar boken The Ideals of East and West, som syftar till att sprida Österns stora visdom till västerlandet. (Ett koncept som frodas än idag om man dristar sig att kika på filosofi-hyllan i en normal bokhandel.) Orwell konstaterar att boken är ”mainly wind”, och att. . . Mr. Saunders’s manner of writing is at times so like a parody of the familiar American Wisdom of the East stuff as to arouse the suspicion that he is doing it on purpose. Presumably he is not, but when one encounters, in the poem with which the book opens, a couplet like … Fortsätt läsa ”The American Wisdom of the East stuff” (Orwell)