Bland det mest fascinerande med att läsa Orwell är att stöta på små fragment av livsfilosofiska resonemang, ofta uppblandade med sociologiska insikter. Ett sådant stycke, om än inte så sociologiskt, återfinns i hans recension av Cyril Connolly’s bok The Rock Pool. Boken handlar om en dekadent skara konstnärer i Paris. Förutom att detta slags berättelse […]

Under februari och mars 1936 reste Orwell runt i kolgruvedistrikten kring Wigan och Sheffield för att undersöka arbetarklassens villkor. Resultatet blev den fascinerande boken Vägen till Wigan Pier. Boken består av två delar: först en reportagedel, sedan en personlig och politisk analys av det brittiska klassamhället, av socialismens framtid, framstegstankens problem,  och fascismens locktoner. Väl […]