Det känns befogat med en liten kommentar kring Beatrice Ask. I mina ögon kan hennes uttalande knappast avskrivas som en mindre fadäs, ett olyckligt ordval eller så. Det här är, till skillnad från många andra ”skandaler”, på allvar. För att förklara vikten av frågan, vilket i och för sig knappast behövs, så tänkte jag komplettera […]

Förrförra fredagen, den första i mars månad, blev jag utsatt för ett tämligen grovt brott. Under utförandet av mitt halvtidsarbete som lastbilschaufför hände följande. Jag blev attackerad, slagen i bakhuvudet, fasthållen och hotad till livet, instängd i lastutrymmet, frihetsberövad under en halvtimmes bråd färd längs skånska landsvägar — en färd avslutad av en polisjakt. Det […]

Svante Nycanders essä i dagens DN är en nyttig påminnelse om att liberalismen traditionellt sett inte haft en ljus och idylliskt syn på individen. Inte minst i Sverige har detta glömts bort. Ingen teoretiker under 1900-talet representerar i högre utsträckning än Judith Shklar den svartsynta, kalla, pessimistiska varianten av liberalism. Här är ett utdrag ur […]

För studenter i politisk teori måste åtminstone en punkt uppmärksammas. Det är att liberalismen har varit väldigt sällsynt både i teori och praktik under de senaste tvåhundra åren, särskilt om vi erinrar oss att den europeiska världen inte är den enda befolkade delen av klotet. Ingen kan någonsin ha beskrivit statsmakterna i Östeuropa som liberala […]