Angående den senaste attacken på Vilks så skrev inslag.se igår ett bra inlägg där han pekade på hur en del svenska intellektuella verkar oförmögna att se vad frågan handlar om, och i princip lägger skulden på Vilks själv. En av dem är Magnus Betnér (se kritik nedan). Och den andre, Ulrika Knutson, är ordförande för […]