Stephen Law redogör i The Philosophers’ Magazine för sin bok The War for Children’s Minds. Han citerar där ur The Catholic Encyclopedia’s inlägg under ”infallibility”: [One] must listen to the voice of those whom God has expressly appointed to teach in His name, rather than to one’s own private judgment … he who chooses to […]

Education, even if it cannot by itself knock down the barriers by which human beings are divided, should at any rate not add to them. Whatever else the task of education, it should not drive the intellect and the imagination of students into channels that seem to become narrower as our century grows older. [. […]

Jag har tidigare refererat till ett långt stycke där Isaiah Berlin behandlar utbildning och skola. Det gör han tyvärr på väldigt få ställen, men nu har jag i alla fall hittat ytterligare ett. Likt brevet till George Kennan handlar följande passage om vad som skiljer västerländska demokratier från totalitära staterna. This violent contrast emerges most […]

1951 brevväxlade Isaiah Berlin med den berömde amerikanske diplomaten George Kennan (upphovsmannnen till ‘containment’-politiken gentemot Sovjet). Breven mellan dessa figurer, båda två starkt förknippade med begreppet ‘cold war liberalism’, kom att handla om just innebörden av ett liberalt samhälle och om berättigandet av dess principer. En central aspekt är att ett liberalt samhälle inte manipulerar […]