Berlins frihetsbegrepp och värdeteori

Några spridda anteckningar: De tankar som Isaiah Berlin uttryckte i brevet till George Kennan har en kantiansk, upplysningsliberal ton i högre grad än vad som brukar förknippas med Berlin. Bör bilden av honom förändras i denna riktning? Två som tycker det är George Crowder och Joshua Cherniss. I båda deras bidrag i volymen The One and the Many: Reading Isaiah Berlin (Crowder & Hardy 2007) påpekas att ofta misstolkas Berlins ”Two Concepts of Liberty” till att betyda ett ensidigt ställningstagande för negativ frihet. Positiv frihet är inte ett fullständigt falskt eller värdelöst frihetsbegrepp; Berlins huvudpoäng är att det så enkelt … Fortsätt läsa Berlins frihetsbegrepp och värdeteori