Två recensioner av “Nationalstaten”, och två ytterligare poddsamtal

Jag har medverkat i ytterligare två poddsamtal som har släppts senaste veckan:

Därtill har det dykt upp två recensioner. I Liberalernas tidning NU skriver Yoav Bartal:

“Nationalstaten är en läsvärd och tankeväckande ingång till en av samtidens stora frågor. Hur ska vi navigera i en tid när det verkar omöjligt att föra resonerande samtal om svåra frågor kring gemenskap och frihet, invandring och svenskhet? Östbrings essä visar att det är fullt möjligt.”

I helgen recenserades boken även av Mattias Svensson på Svenska Dagbladets ledarsida. Som förväntat har han en kritisk poäng på slutet, men jag bedömer ändå det som en ganska positiv recension. Den inleds på följande vis:

“Ibland hör det till det svåraste i politiken att beskriva sådant som vi tar för givet. Det som är så självklart att vi går direkt över till att diskutera andra saker, trots att det där självklara kan vara både avgörande och viktigt. Så är det med nationen, menar statsvetaren Björn Östbring i den nyutkomna ”Nationalstaten: en essä om liberal nationalism och Sveriges framtid”. Ett vanligt argument är att vår relation till nationen handlar om medborgarskapet och de fri- och rättigheter detta medför ihop med skyldigheter som att lyda lagen. Att relationen handlar om någonting mer illustrerar Östbring fiffigt med tankeexperimentet att vi skulle ha exakt samma legala status och rättigheter, fast i förhållande till hela EU-området. Hur många hade velat byta? Eller känt att de hade exakt samma förhållande till styret?”