Nationalstaten. En essä om liberal nationalism och Sveriges framtid

Nationalstaten beskriver en bortglömd idétradition – liberal nationalism. Statsvetaren Björn Östbring visar här hur liberala ideal historiskt sett förenats med en nationell samhällsuppfattning, och att nationalstaten faktiskt utgör en förutsättning för liberala fri- och rättigheter. Därigenom underkänner han föreställningen om att liberal öppenhet och nationalistisk slutenhet utgör det vägskäl vid vilket vi nu måste välja kurs, eller gå isär.

Förlag: Fri Tanke

Utkom: Augusti 2022

Länkar för beställning: Adlibris, Akademibokhandeln, Bokus, Fri Tanke