Jag är författare till boken Nationalstaten (Fri Tanke förlag). Arbetar för närvarande med ett flertal andra texter och bokprojekt. Vill du hålla dig uppdaterad, följ gärna hemsidan via e-post, RSS-flöde eller Twitter.

Min akademiska bakgrund är inom statsvetenskap och filosofi. Jag disputerade i statsvetenskap vid Lunds universitet 2019 med avhandlingen Migrationspolitiska dilemman. Sedan dess har jag lämnat forskningen, men arbetar i redaktionen för Statsvetenskaplig tidskrift.

Foto: Mikael Lundblad, Fri Tanke förlag.

Kontakt: bjorn@bjornostbring.net