Beslutsprocessen hos perserna

På vin äro perserna mycket begivna, men det är icke tillåtet att kräkas eller kasta vatten i andras närvaro. Detta äro de mycket noga med. Och under ruset pläga de överlägga om de allra allvarligaste angelägenheter; och vad som de då tycka vara riktigt, detta framlägger husvärden, i vilkens hus överläggningen äger rum, på nytt för dem dagen därpå, då de äro nyktra. Och om de då även såsom nyktra tycka att det är riktigt, så blir det gällande, i motsatt fall låta de det vara. Och vad de i nyktert tillstånd överlägga om, det pröva de sedan under ruset.

Herodotos från Halikarnassos, Historia, i översättning av Claes Lindskog, P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1920, s. 67.

En reaktion på ”Beslutsprocessen hos perserna”

Lämna ett svar